8

Trofæopmåling

 

Autoriseret trofæopmåling

Diana Konservering har to autoriserede opmålere for Safari Club International (SCI). Trofæopmålinger hos Diana Konservering kan både foretages efter SCI ?s (Safari Club International) og CIC ?s (Conseil International de la Chasse) regelsæt. Desuden kan der foretages opmålinger efter Rowland Ward (Rowland Ward's Records Of Big Game). Diana Konservering har autorisation som Master Measurer for Safari Club International. Autorisationen som Master Measurer betyder, at der kan opmåles trofæer i alle kategorier inklusiv trofæer, der kvalificerer sig til TOP 10 i SCI ?s Records of Big Game.

 

Gratis trofæopmåling

Som en ekstra service, opmåler Diana Konservering alle indleverede trofæer. Opmålingen vil ske efter gældende SCI-medaljekrav og er uden beregning.
(Dip & Pack trofæer er ikke omfattet af gratis opmåling/medalje)

 

Opmålings-skemaer

Når dit trofæ er opmålt, bliver der lavet et SCI-opmålingsskema, og det vil blive sendt sammen med trofæet. Opmålingsskemaet laver vi uden beregning.

 

Gratis medaljer

Diana Konservering tildeler alle opmålte trofæer, vores egne eksklusive trofæmedaljer i guld, sølv eller bronze, i henhold til gældende SCI medaljekrav.
Er trofæet medalje-berettiget, sætter vi en medalje på uden beregning.

medaljer