4

Tilbud på fragt

Så snart din trofækasse er færdigpakket hos Diana Konservering, kontakter vi dig herom, så du kan sætte gang i indhentning af tilbud på fragten. Det er vigtigt, at bruge en speditør, der er vant til at håndtere monterede jagttrofæer fra Sydafrika. Der er mange krav til dokumenter og andre formalia, som skal overholdes, hvis trofæerne skal sikkert hjem.

Hos Diana Konservering anbefaler vi vores kunder at kontakte den nedenstående danske trofæspeditør for indhentning af tilbud på fragten.

 

Dansk trofæspeditør

Når du kontakter den danske trofæspeditør for indhentning af tilbud, skal du oplyse at der er en trofækasse hos Diana Konservering i Sydafrika i dit navn, som du gerne vil have fragtet hjem til din privat-adresse. Den danske trofæspeditør kontakter herefter Diana Konservering for at få udleveret alle oplysninger om din trofækasse for at kunne færdiggøre et tilbud til dig på fragten. Så snart du har accepteret den danske speditørs tilbud bliver transporten igangsat.

 

Vores anbefaling til fragten

Ved hjemsendelse af færdigmonterede trofæer fra Diana Konservering, kan vi anbefale forsendelse med søtransport(fragt med skib). Søtransport er langt den mest økonomiske måde at få fragtet jagttrofæer. Det er vores anbefaling at du forsikrer dine trofæer under transporten. Transportforsikringen kan du tegne hos den danske speditør. 

 

Betaling for hjemtransport

Betaling for hjemtransport af din trofækasse foregår direkte mellem dig og den danske trofæspeditør.

 

Kontaktoplysninger på anbefalet dansk trofæspeditør

Global Trophy Logistics

 Kontaktperson  Telefon  E-mail
 Carl Hjort  +45 40513980  carl@gtltrophy.com
 Jesper Kyhn  +45 40513941  jesper@gtltrophy.com

 

hjemtransport